Kontakt

Er det noe du lurer på? Bruk skjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

  Jeg vil leieJeg leierAnnet

  Ofte stilte spørsmål

  Depositumet utbetales snarest etter utflytt dersom det ikke er noen anmerkninger. Normalt vil utbetalingen da skje 10-25 dager etter utflytt. Dersom det er anmerkinger og saker å håndtere vil utbetalingen ta inntil 8 uker, alt etter hva det gjelder. Dersom utleier og leietaker ikke blir enig om oppgjøret vil utbetalingen ta lengre tid, etter nærmere angivelser i Husleieloven.

  Alle våre kontrakter er en standard leiekontrakt med bindingstid på 3 år. Man kan likevel i løpet av leieforholdet si opp én gang per år. Dette må skje innen utgangen av april, med utflytt 01.08 samme år.

  Alle oppsigelser må være skriftlige, og utenom leiekontraktens bindingstid. Samtlige leietakere på kontrakten må signere oppsigelsen. Oppsigelsen sendes; utleie@kibolig.no

  Hos KI Bolig er fristen for å betale husleie den 1. hver måned. Det kommer et varsel hvis ikke husleien er innbetalt den 10. og 17. hver måned og det påløper et salær for varsel. Leietaker vil da ha 14 dager på å betale skyldig leie og omkostninger. Prosessen som fører til utkastelse starter umiddelbart ved betalingsmislighold.

  Nei, leien skal betales forskuddsvis den 1. i hver måned. Skulle betalingen av ulike grunner være forsinket, er det viktig å ta kontakt med utleieavdelingen. utleie@kibolig.no

  Indeksregulering er justering av husleien i henhold til endring i konsumprisindeksen. Indeksregulering kan tidligst settes i verk et år etter at siste leieprisfastsetting ble satt i verk. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå ved kontraktstart. Konsumprisindeksen finner man på www.ssb.no.

  Det må avtales særskilt mellom utleier og leietaker hva som skal gjøres og hvem som skal betale for dette. Slikt skal avtales skriftlig.

  Som leietaker har du ansvar for å vedlikeholde boligen, herunder låser, sikringer, vindusruter, kraner, brytere, kontakter, lyspærer og lignende. Du kan lese mer om dette i din leiekontrakt.

  Du vil ganske umiddelbart motta innloggingsinformasjon ( både pr. SMS og pr. mail) til vårt eiendomssystem MyRent. Du må nå logge inn i MyRent, lese gjennom kontrakten, og signere med BankID. Så snart depositum og første husleie er innbetalt, avtaler vi tidspunkt for formell overtakelse av boligen.

  På overtakelsen går vi gjennom boligen sammen, og du skal godkjenne at vaskingen er ok. Dersom du ikke godkjenner vaskingen, blir vi enig om et beløp du får i reduksjon på neste måneds husleie, eller vi bestiller vaskebyrå. Deretter leser vi av strøm-måleren, og flytter strømanlegget over på deg. Du trenger altså ikke tenke på å bestille strøm i forkant- vi hjelper deg med dette. Vi avslutter med å signere på overtakelses-skjemaet, hvor du også kvitterer på mottak av nøkkel.

  I god tid før du flytter ut, får du tilsendt en oversiktlig vaskeliste av oss, som viser alle våre kontrollpunkter. På overtakelsen skal vi godkjenne vaskingen din. Dersom vaskingen din ikke blir godkjent, blir vi enig om en sum som vi trekker fra depositumet ditt. Denne summen får neste leietaker i fratrekk på husleien, eller vi bruker den til å betale faktura til vaskebyrå. Deretter leser vi av strøm-måleren. Vi avslutter med å signere på overtakelses-skjemaet, hvor du også kvitterer på at du har overlevert nøkkel.

  Husleien skal betales innen den 1. i hver måned.

  Depositumet tilsvarer 3 måneders husleie. Vi oppretter depositumskonto i ditt navn.

  Leiegaranti er et godt alternativ til depositum ved leie av bolig. Leiegaranti er en garanti og ingen forsikring. Det betyr at dersom du blir skyldig husleie eller påfører leiligheten skade, og garantiselskapet må utbetale det du skylder, må du som leier tilbakebetale alle utlegg til selskapet for å unngå inkasso og betalingsanmerkning.

  Leiegaranti tegnes ved leiekontraktinngåelse. For å kunne tegne Leiegaranti kreves en godkjent kredittsjekk uten betalingsanmerkning.

  Leiegaranti har en engangskostnad på 12-15% av garantibeløpet i den aktuelle leiekontrakt, og løper i inntil 3 år. Garantibeløpets størrelse settes fra 3 til 6 måneders husleie, altså tilsvarende nivået på et depositum, og i henhold til Husleieloven. Leier får ikke tilbakeført garantikostnaden etter endt leieforhold.

  Normalt vil oppsigelsestiden være 3 måneder.

  Under hele leieperioden får du lett tak i oss, både pr. telefon og pr. mail. Dersom du har spørsmål knyttet til selve leieforholdet eller f.eks faktura, tar du kontakt med utleieansvarlig. Dersom du har praktiske spørsmål knyttet til leiligheten, tar du kontakt med driftsansvarlig.

  KI Bolig er en stor aktør innen boligleiemarkedet på Hitra og Frøya, og vi har boliger i alle størrelser og antall soverom. Vi tar godt vare på gode leietakere. Sjansen er stor for at du i løpet av leieperioden finner nye, gode venner, og kanskje ønsker du å bo sammen med dem. KI Bolig vil da kunne legge til rette for å finne ny bolig for deg og dine venner. Som god leietaker hos hos, vil du stå først i køen for å velge bosted blant alle våre eiendommer.